Alt om ulike typer forbrukslån og usikret kreditt

Bankene bruker flere ulike betegnelser på forbrukslån, og som regel i forhold til størrelsen på lånet. Her kan du sette deg inn i begrepene, hvilke renter du kan forvente, og hvor stor lånesummene er.

Forbrukslån – lån på inntil 600 000 kroner

Samtlige lånetyper som er omtalt nedenfor kan defineres som forbrukslån. Det vil si at banken ikke legger seg opp i hva pengene skal brukes til, så lenge formålet ikke strider mot norsk lovgivning (hvitvasking, terrorfinansiering, etc.). Du må heller ikke stille med sikkerhet i form av pant.
Et standard forbrukslån kan vi definere som lån som er fra omtrent 75 000 kroner og oppover til flere hundre tusen kroner.

 • Lånesum – fra 5 000 kroner til 600 000 kroner.
 • Rentesatser – fra cirka 7% til cirka 20%.
 • Renteberegning – rentene fastsettes etter en individuell vurdering av hver enkelt søker.
 • Tilbakebetaling – maksimalt 5 år.

Smålån – forbrukslån du får overalt

Egentlig er betegnelsen smålån noe unødvendig. Likevel brukes ordet ofte av bankene, og da om forbrukslån som er på inntil 75 000 til 100 000 kroner. Slik sett tilbyr de aller fleste banker smålån, i og med at de laveste lånesummene gjerne starter på 10 000 kroner. Unntaket er banker som kun tilbyr mikrolån.

Merk deg at om du skal ha et smålån, kan det lønne seg å søke hos banker med redusert etableringsgebyr for de laveste lånesummene. Santander Consumer Bank er også et godt alternativ, da lån på under 70 000 hos denne banken ikke har etableringsgebyr.

 • Lånesum – fra 5 000 kroner til 75 000 kroner.
 • Rentesatser – fra cirka 9% til cirka 20%.
 • Renteberegning – rentene fastsettes etter en individuell vurdering av hver enkelt søker.
 • Tilbakebetaling – maksimalt 5 år.

Ulike forbrukslånetyper

Mikrolån – de minste lånesummene

Mikrolånene har et relativt negativt rykte. Dette er lån som av og til omtales i pressen, som regel fordi rentene kan bli skyhøye. Definisjonen på hva som er et mikrolån varierer noe, men som regel snakker vi om forbrukslån som er på inntil 20 000 kroner. Bankene som tilbyr mikrolån har svært kort nedbetalingstid, og aldri over 12 måneder. Dette er hovedårsaken til at rentene kan se drøye ut.

 • Lånesum – inntil 20 000 kroner.
 • Rentesatser – inntil flere hundre prosent per år.
 • Renteberegning – som regel tilbys de samme rentesatsene til alle kunder.
 • Tilbakebetaling – avhenger av lånesum, men normalt aldri mer enn 12 måneder. De minste lånesummene kan ha tilbakebetalingstid på kun et par måneder.

Fleksibelt lån – ligner kredittkortene

Et fleksibelt lån er en form for kreditt, men som har mange av de samme kjennetegnene som vanlige forbrukslån. De krever ikke sikkerhet, kravene for å få låne er de samme, og det stilles ingen krav til hva pengene brukes til. Hovedforskjellene ligger i hvordan rentene beregnes, kravene til avdrag, og lånetiden. Komplett Bank er en av de få aktørene på markedet som tilbyr fleksible lån.

 • Lånesum – fra 5 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Rentesatser – fra cirka 7% til cirka 20%.
 • Renteberegning – rentene fastsettes etter en individuell vurdering av hver enkelt søker.
  du betaler kun renter for den delen av lånerammen som du faktisk velger å disponere/bruke.
 • Tilbakebetaling – et fleksibelt lån har ingen fast nedbetalingstid, på samme vis som kreditten i kredittkort. Du må likevel betale et avdrag hver måned. Størrelsen på avdraget skal minimum tilsvare den summen du ville betalt dersom lånet hadde en nedbetalingstid på fem år.

Refinansieringslån uten sikkerhet

Alle forbrukslån uten sikkerhet kan naturligvis brukes til å betale tilbake andre lån og kreditter. Banker som averterer med refinansieringslån uten sikkerhet, mener egentlig at deres vanlige forbrukslån kan brukes til dette formålet.

De fleste som låner uten sikkerhet for å refinansiere, gjør dette hos banker som tilbyr store lånesummer. Gjelden som skal betales ut er ofte fra kredittkort, og kanskje flere smålån eller mikrolån som kommer i tillegg. Samlet sett vil gjeld fra kredittkort og små lån nesten alltid ha høyere kostnader enn et stort forbrukslån.

 • Lånesum – fra 5 000 kroner til 600 000 kroner.
 • Rentesatser – fra cirka 7% til cirka 20%.
 • Renteberegning – rentene fastsettes etter en individuell vurdering av hver enkelt søker.
 • Tilbakebetaling – maksimalt 15 år.*

* Tilbakebetalingstiden på et refinansieringslån kan være like lang som den lengste gjenstående nedbetalingstiden på gjelden som skal løses ut, men ikke mer enn 15 år. Dette i motsetning til vanlige lån, der maksimal nedbetalingstid er 5 år.

FAQ

Hvorfor er rentene på mikrolån så høye?
Renter oppgis alltid pro anno, det vil si per år, selv om lånet skal tilbakebetales i løpet av for eksempel 4 måneder. Derfor blir effektive renter på mikrolån skyhøye. Lånes det for eksempel 5 000 kroner over 3 måneder, kan rentene være på flere hundre prosent, mens de reelle kostnadene er på kanskje en tusenlapp. Lånene er i alle tilfeller de dyreste du finner.

Hvor finner jeg et fleksibelt lån?
Komplett Bank og Instabank er de eneste bankene vi kjenner til som tilbyr fleksible lån uten sikkerhet. Eier du bolig kan du finne tilsvarende lånetyper hos de fleste sparebanker, men da må boligen stilles som pant. Sparebankene kaller ofte fleksible lån for rammelån.

Hva er den største og minste summen jeg kan låne?
Den laveste lånesummen er mikrolån på 2 000 kroner i banker som Folkia og Ferratum Bank. Den høyeste lånesummen på usikret forbrukslån er 600 000 kroner hos Bank Norwegian, mens mange av konkurrentene til denne banken har 500 000 kroner som største lånesum.

Hvilke gebyrer må jeg betale på et forbrukslån?
De fleste lån krever at du betaler et etableringsgebyr på mellom 500 og 900 kroner. I tillegg er det vanlig at du må betale et termingebyr på omtrent 50 kroner for hver månedlig innbetaling.