Historisk tilvekst av forbrukslån – veksten har vært høyere enn den er nå

Forbrukslån høy vekst

Veksten av forbrukslån var i 2016 hele 15%, opp fra 10% tilvekst i 2015. Misligholdet på forbrukslån var også større enn på andre lån og bidro totalt til ca 8% av mislighold. Den totale andelen forbrukslån er på ca 3%.

Veksten i forbrukslån har de siste årene vært høyere enn den generelle kredittveksten til personkunder i Norge. Forbrukslån vokser kjappere enn kredittkortfinanslån, kredittkortlån utgjorde i 2015 ca 60% av forbrukslån til norske husholdninger mot ca 55% i 2016. Av alle kredittkortlån var ca 70 prosent rentebærende ved utgangen av 2016, dette er omtrent samme tall som for 2015. Dette betyr at ca 70% av utstedte kredittkort har rentebærende gjeld, altså flere enn halvparten av de som har kredittkort.

kilde: https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/pressemeldinger/2017/okte-utlanstap-og-svakere-resultater-i-bankene/

Historisk vekst i forbrukslån ca tall på årsbasis

2005 – 15%
2006 – 18%
2007 – 19%
2008 – 17%
2009 – 1,5%
2010 – 3%
2011 – 5%
2012 – 8%
2013 – 9%
2014 – 8%
2015 – 10%
2016 – 15,6%

Norske husholdningers gjeld etter type pr første halvår 2016 regnet i prosent.

Boliglån – 85%
Annen gjeld – 7%
Studielån – 5%
Forbrukslån – 3%

Kilde norges bank. Data om forbrukslån er basert på Finanstilsynets utvalg av banker og finansieringsselskap som dekker hoveddelen av markedet. Tallene er justert for Bank Norwegians utlån til utenlandske kunder. Det er ikke justert for utlån fra andre aktører til utenlandske kunder, men dette anslås å utgjøre en liten del av totale forbrukslån.

I annen gjeld inngår Billån og annen sikret gjeld utenom bolig. Kilder: Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.

Hvis vi ser på den historiske utviklingen i forbrukslån til privatmarkedet i Norge var altså tilveksten i 2006 – 2008 høyere enn den er idag.