Låne penger til å kjøpe aksjer?

Er det lurt å låne penger til å kjøpe aksjer?

Dette er et spørsmål nok mange lurer på. Er det egentlig lurt å låne penger for å handle aksjer? Fra et helt teoretisk perspektiv så er det et enkelt svar: så lenge du får bedre avkastning på investeringen enn kostnaden av renten på det lån du har så er det lønnsomt å låne penger til å bruke på børsen eller et annet sted. Men hva med i det virkelige livet? En kan kjapt så fast at det ikke finnes noe fasit til dette. Grunnen er meget enkel, det er ingen som kan være sikker på hvilken avkastning en får på investerte penger. Ikke heller hvor kjapt en forventet avkastning kan komme. Forventet års avkastning kan skje på en dag eller 2 år. Den som investerer kan også tape sine penger, dvs få negativ avkastning, en kan vente på avkastning i 10 år som aldri kommer.

Vi anbefaler at man ikke låner penger for å kjøpe aksjer.

Risiko og rente med belånte aksjekjøp

For å gjøre spørsmålet litt enklere kan man stille seg spørsmålet, finnes det bedre tidspunkter en andre for å låne penger til aksjer? Svaret her blir teoretisk sett, ja.
Desto lavere renten er jo lavere er kostnaden for å låne penger. Jo større forventet avkastning man har relativt til rentekostnaden jo større blir og logikken til at låne for å investere. Vi kan se på noen eksempler. Hvis du har 10% forventet avkastning på et år og du har 10% rente, da er det ingen vits i å låne penger. Du har rett og slett ikke noe å vinne på det. Men hvis vi tar et annet scenario, du har 8% i årsrente og du har forventet avkastning på 20% på et år, da vil du være 12% i pluss og det vil lønne seg å låne penger for å kjøpe aksjer.

Den vanligste måten å låne på børs er og ha en aksjekonto med belåning. Spørsmålet her er vel om pengene du har på aksjekontoen er oppsparte midler eller om du har tatt et lån uten sikkerhet for å sette inn penger på investeringskontoen. Det er mulig å dobbel belåne men ikke noe vi rekommanderer.

Investeringer og noen dilemmaer ved å låne penger for å kjøpe aksjer

For et vanlig menneske så er den økonomiske hverdagen kantet av problemstillinger som kan påvirke en investeringsposisjon med lånte penger. Alle mennesker har rørlige kostnader så en viktig ting man må tenke på innen man låner penger for å investere er hvor god tilgang på penger man har og hvor lite sannsynlig er det at man må realisere investeringen innen man egentlig vil det? Som med alt annet så er det enklere å låne penger om man allerede har penger. Det er enklere å få bevilget lån og det er enklere å investere fordi en som allerede har penger trenger ikke å realisere en investering fordi han ikke har penger.

Et faktum er og at mange fremgangsrike mennesker har lånt mye penger for å komme dit der de er i dag. Et faktum er og at mange ikke har lykkes.

kjøpe aksjer

Ting du bør tenke på innen du investerer på børs

Hvis du skal investere på børsen eller låne penger til å investere på børsen så må du tenke ut flere ting. Du bør/må:

  1. Ha et tidsperspektiv
  2. Tenke på hvor mye lån du kan finansiere uten at du blir skviset og må realisere investeringen. Hvis du blir tvunget til å realisere en investering så kan du være ganske så sikker på at investeringen ikke gikk som forventet.
  3. Tenke over risikoen versus mulig vinst. Hvor mye vil det koste å låne penger og er det verdt å ta den kostanden for å få den vinsten jeg tror er realistisk.
  4. Ha helst oppsparte penger i tillegg til lånte penger. Det blir mindre risiko og låne penger hvis du har oppsparte midler ved siden.
  5. Ha en plan og stå fast vid planen!
  6. Uansett om du har en bra plan så er det bra å ha en backup plan i tillegg. Hva gjør du om ting ikke går som planert?
  7. Hvis du skal låne penger til å investere finn ut hvordan du skal låne penger.

Et tips fra oss. Les om Warren Buffet og få en forståelse over hvordan verdens mest fremgangsrike investor tenker og hvordan han investerer. Buffet har mer en 50 års erfaring fra investeringer på børs og har ufattelig mye bra å komme med.

Velge aksjer og vitenskapen om hvordan børsen fungerer.

Innen du investerer noe på børsen i det hele tatt bør du ha en forståelse for hvordan dynamikken på børsen fungerer og ha en forståelse for hvilke faktorer som driver børsen og ulike børskurser opp og ned. For å få en innsikt i dette må du lese bøker, ta klasser eller få hjelp av noen som har en bakgrunn fra finans og børs. Alternativt går det at late en aksjemegler hjelpe deg med å velge aksjer og med aksjehandel som til for eksempel Dnb Markets eller First Securities. Fordelen med å gjøre analyser og velge aksjer selv er at da kan du investere med grunn i en logikk du selv forstår og selv har regnet ut. Det går helt fint å gå til en aksjemegler å få råd til å kjøpe aksjer, men vi anbefaler at du alltid uansett setter deg selv inn problemstillingen og logikken til en hver aksje du kjøper. For å gjøre gode investeringer så bør du selv ha en ide selv om hva man bør investere i og hvorfor. Dessuten bør du sette deg inn i deg om hvilke typer av faktorer som driver den spesifikke aksjen opp og ned. Hvis du ikke vet hvilke drivere som ligger bak opp og nedgangene i aksjene du eier så klarer du ikke å ta smarte beslutninger om du bør kjøpe mer, om du bør selge eller om du bare bør sitte og vente.

Bør jeg kjøpe spesifikke aksjer eller investere i indexfond?

Å velge rett aksje det er ikke en enkel oppgave. Hvis man vil investere på børs men ikke vet hva man vil investere i så kan man gjøre det så enkelt at man investerer i et indeks. Indeksfonder har normalt sett lavere kostnader en De fleste indeks på de store børsene i verden har historisk sett hatt en meget god avkastning. Omtrent alle brede index i USA har gått bra det siste århundret som Dow Jones Industrial Average og det bredere S&P 500 (Standard & Poor), liksom OSEBX på Oslo Børs. Se historiske grafer på stockcharts.com. Indeksfonder er noe mange rekommanderer som langsiktig investering sen du da ikke trenger å plukke ut vinneraksjer så risikoen blir lavere.

Hvis du velger enkelte aksjer så bør du ha en ide om hvorfor denne aksjen er en bra investering. Du bør helst være interessert i bedriften og være interessert i å ha en forståelse for hva de driver med. Mange fremgangsrike investorer mener at det er viktigere å velge gode bedrifter når du skal investere i en å finne gode tidspunkter (for eksempel når børsen anses  billig).

Hvor kan jeg handle aksjer på børs?

Det finnes mange bra steder å handle på børsen på. Nettmegleren Nordnet er et meget bra sted for folk flest med tilgang til mange børser rundt om i verden, god funksjonalitet, greie priser og god service.

Nordnet er den største nettmegleren i Norge med over 65000. Den andre store nettmegleren på aksjer heter Netfonds som kanskje er Nordnet sin hardeste konkurrent i Norge bortsett fra bankene som gjerne også har aksjehandel i prosjektporteføljene sine.

Dette var noen tips fra oss. Håper det var litt spennende lesing.

Hvor kan jeg låne penger til å kjøpe aksjer?

Du kan egentlig låne penger hos de fleste banker så lenge du har orden på økonomien. Det som er viktig at hvis du trenger å låne penger til å kjøpe aksjer det er å få så lav rente som mulig. Jo lavere rente jo større sjanse er det at det blir lønnsomt å investere penger i aksjer eller i andre investeringer. Et lån uten sikkerhet kan man gjøre hva man vil med, men renten er relativt sett ganske høy.