Forskjellen på nominell rente og effektiv rente

Mange vet ikke hva det er for forskjell på nominell rente og effektiv rente. Hva er egentlig forskjellen?

Luksusfellen bestilte en undersøkelse om folks kunnskaper om finans

Luksusfellen bestilte nylig en undersøkelse på folks kunnskaper om finans. I følge undersøkelsen var kunnskapen mildt sagt laber. ! aldersgruppen mellom 18 -34 år visste ikke ikke 57% hva forskjellen var på nominell rente og effektiv rente. Flere en halvparten av de som var med i undersøkelsen visste altså ikke dette. Blant studentene var kunnskapen enda dårligere, hele 70% av studentene visste ikke forskjellen på nominell rente og effektiv rente.

Dette er helt håpløse tall, som et resultat av at grunnskoleundervisningen totalt har bommet på vår grunnleggende økonomiundervisning.

Manglende kunnskaper hos befolkningen

Det virker som at den generelle skolen i Norge ikke har særlig bra undervisning på dette området hvis du ikke studerer finans. Vi mener at fundamental kunnskap innen finans og økonomi er så pass viktig at alle mennesker burde ha grunnleggende kunnskaper på dette området. Spesielt hva gjelder faktorer som påvirker de fleste mennesker i sine liv som renter på lån av ulike slag og kredittkort. Alle bør vite hva forskjellen er på nominell- og effektiv rente og alle bør vite noe om hvorfor kredittkort og forbrukslån har høyere rente enn boliglån og studielån. Dette er fundamentalt viktig kunnskap siden alle mennesker på et tidspunkt blir ansvarlige for sin egen økonomi og da bør de stå rustet til å kunne ta gode beslutninger.

Hele 25% av studentene i undersøkelsen trodde også at boliglån og studielån hadde høyere rente enn kredittkort.

Dette er fullstendig hårreisende tall. Vi har lagt en sak om hvorfor renten på boliglån er lavere enn renten på et forbrukslån. Her står det også en del om kredittkort og studielån.

Nominell rente – Hva er det?

Når du tar et lån får du en rentesats på lånet av banken, den kalles den nominelle renten. Dette er prisen du betaler på lånet for selve renten og ingenting annet. Ingen gebyrer på lånet er medregnet her, kun rentesatsen. Når bankene snakker om rente så er det normalt nominell rente de mener. Nominell rente er den årlige renten du betaler på lånet (eller for en bestemt periode) ekskludert alle andre gebyrer og kostnader du har på lånet.

Når du tar et lån får du også andre kostnader enn renten på ditt lån. De fleste lån har etableringsgebyr og terminsgebyr, et gebyr du betaler hver måned på ditt lån. I tillegg har mange lån andre typer av gebyrer som kostnad for endring av tidsperiode, gebyr for sein betaling osv. Det er vi begynner å komme inn på hva effektiv rente er for noe.

Effektiv rente – Hva er det?

Den effektive renten er den totale kostnaden på ditt lån. Kostnaden på lånet består av den nominelle renten pluss alle andre gebyrer sammen. For deg som kunde er det egentlig dette som er det viktigste, hva du egentlig betaler på ditt lån. Noen gebyrer er meget vanlige som etableringsgebyr og termingebyr, dette er gebyrer som du må betale uansett om du er en god betaler eller ikke.

Det er flere ting som påvirker den effektive renten. Normalt får du lavere effektiv rente jo større lån du har fordi at gebyrene ofte er like store på små og store lån. Så på store lån utgjør gebyrene en mindre andel enn på små lån dermed blir den effektive renten lavere.

Det totale kostnaden du har på ditt lån påvirkes også av hvor kjapt du betaler tilbake ditt lån. Jo lengre avbetalingstid du velger jo mer effektiv rente får du totalt sett på ditt lån over hele nedbetalingstiden. Hvis du og er en dårlig betaler vil du åke på mer gebyrer hvilket vil gjøre den effektive rente høyere.

For å gjøre gebyrer og kostnader synlige er alle banker pliktige til å oppgi et priseksempel med effektiv rente på sine nettsider der du søker lån. På denne måten blir det litt enklere å sammenligne de egentlige kostnadene for å ta et lån.

Det er en fordel for deg om du er litt innsatt i begrepene når du søker lån, da er det større sannsynlighet at du tar et godt valg. Det viktigste prinsippet her er at du skjønner at den effektive renten tar med alle kostnader i lånet. Den effektive renten er alltid høyere enn den nominelle renten som bankene normalt sett markedsfører seg med.

Størrelsen på bankenes gebyrer varierer og typer av gebyrer kan variere – renten varierer også

De fleste banker har lignende typer av gebyrer men størrelsen på gebyrene kan variere en god del. Det som du bør sjekke når du tar et lån er de gebyrene du ikke kommer unna som termingebyret og etableringsgebyr. Sjekke også andre typer gebyr som for sein betaling og gebyrer for endring av nedbetalingsplan.

Husk også at rentene fra bank til bank kan variere ganske mye når du søker lån, spesielt for forbrukslån. Du veit ikke hvilken rente du kan få for du har søkt og fått et tilbud.