Forbrukslån rente sammenlignet med rente på boliglån

Mange har ikke anelse om hva det er for forskjell på forbrukslån, boliglån og andre lån. Vi skal gå gjennom noen av de mest fundamentale parametrene om lån og risiko om hvorfor renten er høyere på forbrukslån sammenlignet med ett boliglån. I Luksusfellen sin undersøkelse kommer det frem at hele 25% av studentene som var med i undersøkelsen trodde at kredittkort hadde lavere rente enn boliglån og studielån. Flertallet av de i undersøkelsen, hele 57%,  i alderen 18-34 visste ikke forskjellen på nominell og effektiv rente. Det virker som at de unge har aldeles for dårlig kunnskap om økonomi mot hva de burde ha hatt. Kunnskapen må rett og slett opp. Vi har også laget et innlegg om forskjellen på nominell rente og effektiv rente.

Renten er priset for risikoen banken tar for å utstede et lån.

Renten er priset en låntakere må betale til banken for å låne penger. Renten speiler risikoen banken tar for å låne ut penger. Jo større risiko banken tar desto mer betalt vil de ha for å utstede lånet. Høy risk for banken betyr at det tar betalt i høy rente, og ved lav risiko tar de betalt i lavere rente.

boliglån rente vs forbrukslån rente

Boliglån har lav rente fordi det er lav risiko for banken å utstede et boliglån

Boliglån er et lån med lav risiko for banken og derfor har boliglån lav rente. Dette er kanskje det lånet med minst risiko for en banken av alle lån, i hvert fall på privatmarkedet. Anledningen dette er et lavrisikolån for banken er at når du går og tar et boliglån så tar banken pant i boligen du kjøper for lånet ditt. Med pant i boligen så kan banken tvangsselge huset ditt hvis du ikke klarer å betjene lånet. Hvis banken tvangsselger huset så får de tilbake pengene for boliglånet og dermed får de tilbake sine penger uansett. Det er kun hvis det blir dårlige tider i boligmarkedet banken kan tape penger på boliglån. Banken får altså i prinsipp alltid tilbake pengene sine på boliglån.

Dette betyr for deg som lånekunde at boligrenten relativt sett er lav, normalt det rimeligste lånet du kan ta hos banken. Idag går det å få boliglån med en nominell rente på rundt 2%, og dette er meget rimelig sammenlignet med andre lån. Gjennomsnittsrenten bankene har på forbrukslån tenderer til å ligge mellom 10 – 12 %. Dette er altså 4-5 ganger dyrere enn boliglån.

Dette betyr at for deg som privatperson er boliglån kanskje det beste lånet du kan ta. Lån til bolig har vært en bra investering for mange fordi boligprisene i de siste 15 årene har vokset kjappere enn renten på boliglånet. For boligkjøperne har dette betydd at verdien på boligen har gått opp kjappere enn lånekostnaden på boliglånet. Det har altså vært meget lønnsomt å låne penger til bolig på 2000-tallet.

Det er høyere risiko for banken å utstede er forbrukslån – derfor har forbrukslån høyere rente enn boliglån

Et forbrukslån er det samme som et lån uten sikkerhet. Banken tar altså ikke pant i noen gjenstander til den som tar et forbrukslån i motsetning til et boliglån der de har pant i huset. Dette betyr at hvis lånetakeren ikke klarer å betjene lånet kan ikke banken tvangsselge noen gjenstander. For banken betyr dette høyere risiko sammenlignet med et boliglån. Banken tar betalt for denne risikoen i form av høyere rente. Dette er altså logikken til at et forbrukslån har høyere rente enn et boliglån.

En låntakere av forbrukslån kan i prinsipp være arbeidsledig ha ingen eiendeler. Hvis lånetakeren ikke klarer å betjene lånet kan da banken kan da måtte skrive av lånet og ta tapet det innebærer. Den beste nominelle renten pr 1 Mai 2017 på forbrukslån ligger på ca 7 % og kan gå opp til over 20% sammenlignet med at du kan få et boliglån på 2%. Et forbrukslån kan altså være over 10 ganger så dyrt som et boliglån.

Renten varierer kraftig på forbrukslån fordi banken setter individuell rente på forbrukslån. Renten sette etter hvor stor risiko banken tenker at du har som kunde. Jo mer solid økonomi banken tenger at du har jo lavere rente får du på lånet. Dette betyr at de lånekunder som ikke har solid økonomi får altså høyere rente enn de som har god økonomi. Det kan virke ulogisk for mange fordi de som har mindre solid økonomi løper jo større risiko til å ikke kunne betjene lånet sitt. Renten kan for disse menneskene være over 20%.

Les mer om forbrukslånbankene Bank Norwegianlånemegleren LendoOpp Finans og Instabank.

Dette konseptet om rente og risiko er noe vi mener alle som tar lån bør kjenne til.

Risikoen til et billån er mindre enn et forbrukslån og høyere enn et boliglån

Et billån har lavere risiko enn et forbrukslån med høyere enn et boliglån. Anledningen til dette er at ved et billån tar banken pant i bilen, hvilket betyr at hvis du ikke klarer å betjene lånet kan banken begjære tvangssalg av bilen. Men verdien til en bil går ganske så kjapt, den går ned for hver mil du kjører bilen. Dette i motsetning til en bolig der verdien normalt går opp for hver år. Dette betyr at risikoen for banken å utstede et billån er høyere enn et boliglån. Derfor har billån høyere rente enn et boliglån.

Sammenlignet med et forbrukslån har et billån lavere risiko fordi banken har pant i bilen, i motsetning til ingenting på forbrukslånet. Derfor har billånet normalt lavere rente enn et forbrukslån. Et billån kan ligger på en nominell rente på 5-6 % hvilket er rimeligere enn noe forbrukslån du kan få i Norge pr idag.

Studielån er et lån med lav rente

Studielån er et lån som er regulert av staten for å gi studenter rimelige muligheter til å ta utdanning. Så renten til studenter falder litt utenfor risiko modellen. Renten på studielån er rimeligere enn boliglån, det rimeligste lånet du kan ta. Dette kan være nyttig å vite for unge som lurer på om det er lurt å ta studielån for å studere. Mange studenter tror at kredittkort har bedre rente enn et studielån. Dette er totalt feil! Fastrentetilbud i mai og juni 2017 er: 2,266 prosent (3 år), 2,511 prosent (5 år) og 3,057 prosent (10 år). Fra 1. mai er flytende rente i Lånekassen 2,208 prosent, kilde statens lånekasse. Dette er altså ca 10 ganger rimeligere enn de fleste kredittkort.