Bruk lånemegler når du skal finne et billig forbrukslån

En lånemegler gjør det enklere å skaffe oversikt over banker som yter forbrukslån. Søknadsprosessen går også raskere dersom du ønsker å innhente mange tilbud, og dermed få et bedre sammenligningsgrunnlag. Her er det du må vite om låneformidling.

Slik jobber en lånemegler

Kort fortalt er en lånemeglers oppgave å innhente tilbud på forbrukslån på dine vegne. Det gjør de ved at du sender din søknad til megleren, i stedet for til spesifikke banker. Meglerne tar deretter kontakt med alle banker i samarbeidet som har lån på den størrelsen du søker om. De koordinerer alle tilbudene som kommer i retur, gir deg oversikt, og du får tilbud om lån uten sikkerhet.

Tidsmessig vil det som regel ikke ha noe å si om du bruker en megler, fremfor å søke direkte til bankene. Som oftest vil samtlige banker ha gitt svar på søknaden innen 24 timer.

Ingen ekstra kostnader

Lånemeglere har ikke anledning til å kreve betaling fra deg når du sender inn lånesøknaden via deres portaler. Dette er forhold som reguleres av Finansavtaleloven. Alle norske meglere har konsesjon for å drive med formidling av banktjenester, og de er dermed underlagt Finanstilsynets strenge krav og retningslinjer.

Meglerne får provisjon fra bankene de samarbeider med, men dette betyr ikke at du som låntaker får høyere kostnader på lånet.

Meglere betyr skjerpet konkurranse

Det er rimelig å anta at forbrukslån som er formidlet av en lånemegler, er i gjennomsnitt noe rimeligere enn ellers. Når bankene mottar søknaden via megleren, vet de at deres egen bank er bare én av mange som kjemper om samme kunde. Det igjen fører nok noen ganger til at de strekker seg litt lenger for å kapre kundeforholdet, og at de dermed tilbyr lavere renter.

Forskjellen på gode og dårlige meglere

Det er fortrinnsvis tre forhold du burde se på når du skal velge lånemegler.  

  • Hvor mange lånetilbud kan du motta?
  • Hvilke banker er det snakk om?
  • Har selskapet egne rådgivere som hjelper deg med søknadsprosessen?

Det finnes selskap som kaller seg lånemeglere, men som strengt tatt består av kun en nettside. Når din søknad sendes inn til slike, er alt de gjør å videresende søknaden til et knippe banker.

Det er ikke bortkastet eller usikkert å bruke slike selskaper, men vår formening er at det er bedre å bruke en mer seriøs aktør. Det er spesielt når du har spørsmål og trenger hjelp, at de beste lånemeglerne kommer til sin rett

Anbefalte lånemeglere

Nedenfor har vi listet opp tre selskap som formidler forbrukslån og kreditter på vegne av bankene. Samtlige tre er å anse som blant de beste på sitt felt, ut ifra kriteriene som er beskrevet ovenfor.

Lendo

Lendo er utvilsomt blant de beste lånemeglerne som fokuserer på forbrukerfinansiering. Når dette skrives har Lendo et samarbeid med 15 banker. Det betyr at du kan komme til å motta hele 15 lånetilbud, og dermed få en enkel jobb med å finne det billigste alternativet. Selskapet har også en erfaren stab med rådgivere som sørger for at søknadsprosessen går smertefritt.

Axo Finans

Axo Finans er et av de eldste selskapene i Norge innen lånemegling av forbrukslån. Denne megleren innhenter potensielt inntil 16 lånetilbud på én gang, der bankene er blant de mest kjente. Axo har også et velfungerende kundesenter som hjelper deg med søknadsprosessen.

Zmarta

Zmarta er et relativt nytt selskap, men de har allerede rukket å bli et av de ledende meglerforetakene for forbrukerfinansiering. Som hos Lendo er antallet banker Zmarta henter tilbud fra 15. Selskapets eget kundesenter med rådgivere er kjent for å yte god service.

Slik blir forbrukslån billigst

Fremgangsmåten for å finne et billigst mulig lån, er akkurat den samme som for andre typer lån. Du må skaffe deg oversikt over så mange alternativer som mulig. Dette er det du må huske på:

  • Innhent mange tilbud, gjerne ved bruk av lånemegler.
  • Vurder å innhente tilbud direkte fra banker som ikke representeres av megleren.
  • Søk om samme lånesum, og med samme nedbetalingstid hos samtlige.
  • Velg lånet med de laveste totalkostnadene.

Med disse punktene i bakhodet, er det lett å se fordelene med å bruke en lånemegler. Du kan selvsagt skaffe deg det beste sammenligningsgrunnlaget på egenhånd, men det krever mye mer innsats og kunnskap om hvilke banker og tilbud som finnes på markedet.

Lånestørrelsene varierer

Når du søker via en megler, er det de samarbeidende bankenes betingelser som gjelder, selv om megleren for eksempel opplyser at du kan få lån på inntil 500 000 kroner. Den summen vil i så fall gjelde kun de bankene i samarbeidet som har akkurat det tilbudet. Noen banker har lavere lånegrenser, og vil derfor ikke være aktuelle i enkelte tilfeller.

Søker du med andre ord om et lån på 100 000 kroner, fra en megler som samarbeider med 15 banker, vil sannsynligvis antallet tilbud også bli 15. Dette fordi så godt som alle banker har høyere lånegrenser enn denne summen. Søker du om 500 000 kroner, vil antallet tilbud bli noe lavere.

Husk at låneforholdet er mellom deg og banken

En lånemegler har ikke noe ansvar for selve lånet, men er der kun for å hjelpe deg med å finne det beste alternativet. Etter at du har valgt et tilbud og signert en låneavtale, er det banken du primært må forholde deg til. Alle spørsmål som har med låneforholdet å gjøre, skal derfor rettes direkte til banken.

Blir du misfornøyd underveis, og kanskje ønsker å få refinansiert lånet i en annen bank, kan naturligvis lånemeglerne hjelpe deg med dette også.

En bedre søknadsprosess

Oppsummert kan vi si at den største fordelen med å bruke en lånemegler er at det høye antallet tilbud på forbrukslån du mottar, gir deg et langt bedre sammenligningsgrunnlag. Dette sparer deg for tid i forhold til om du skulle søke direkte hos hver enkelt bank.

Sannsynligvis øker også sjansene for å få bedre rentetilbud. I tillegg er det mange søkere som har spørsmål, og som trenger rådgivning underveis. Den biten kan de beste lånemeglerne hjelpe deg med, og deres rådgivere er nok mer objektive enn bankenes egne saksbehandlere.

 

FAQ

 

Hva er en lånemegler?

En lånemegler er et selskap som formidler lånetilbud fra flere banker. Megleren videresender søknaden, og koordinerer tilbudene som kommer i retur. Slike selskap kan også kalles låneformidler, finansagent, låneagent, eller lignende.

Hva koster en lånemegler?

For den som søker om forbrukslån er tjenestene til lånemegleren kostnadsfrie. Selskap som formidler lån har ikke anledning til å ta seg betalt fra lånesøkeren. Dette reguleres av Finansavtaleloven og FInanstilsynet. 

Hvor mange tilbud innhenter en lånemegler?

Antallet tilbud du kan få avhenger av hvor mange banker megleren samarbeider med, og hvilken lånesum du søker om. De beste lånemeglerne innhenter et sted mellom 15 og 20 tilbud.